05 november 2023
Jon Larsson
image

FAQ

Vad är fördelarna med att avveckla enskild firma?

Fördelarna med att avveckla enskild firma kan vara att man får en tydlig avslutning på verksamheten, kan betala av eventuella skulder och fördela tillgångar. Det kan också vara en möjlighet att överföra eller sälja verksamheten till någon annan och få en snabbare avveckling.

Vad innebär avveckla enskild firma?

Avveckla enskild firma innebär att man formellt avslutar sin näringsverksamhet och upplöser företaget. Det innebär att man avslutar alla pågående affärstransaktioner, betalar sina skulder och fördelar eventuella tillgångar.

Vilka typer av avveckling finns det för enskilda firmor?

Det finns olika typer av avveckling att välja mellan, såsom likvidation och fusion/uppköp. Likvidation innebär att man helt enkelt upphör med verksamheten och säljer tillgångar för att betala av skulder. Fusion/uppköp innebär att man slår samman företaget med ett annat eller säljer det till en annan part.

Fler nyheter